[sc:adsence]

 Нині  українці  переживають  чимало  труднощів:  на  Сході  країни  точаться  воєнні  дії,  в  державі досить  складне  економічне  становище, промисловість майже не розвивається,  будівництво  житла практично  заморожене.  Високі тарифи на комунальні послуги та низький  рівень  заробітної  плати не  дозволяють  переважній  більшості наших співвітчизників робити якісь заощадження, аби поліпшити  свої  житлові  умови.  Тому проблема  отримання  власного житла  –  одна  з  найбільш  актуальних на сьогодні, особливо для мешканців села, і в першу чергу, для молоді. Аби дізнатися, чи можуть  жителі  району  сподіватися на  підтримку  влади  у  поліпшенні умов  їх  проживання,  будівництві власного  житла,  ми  звернулися до  депутата  обласної  ради Х.З. ГЕМАЄВА.
–  Хасане  Зубаєвичу,  розкажіть,  будь-ласка,  чи  існують  на  рівні  області  якісь цільові  програми  підтримки індивідуального  житлового будівництва?
–  Так,  нині  існує  цільова  регіональна  програма  підтримки індивідуального  житлового  будівництва  на  селі  та  поліпшення житлово-побутових  умов  сільського  населення    «Власний  дім», розрахована на 2012-17 роки. Ця програма спрямована на розв’язання найбільш важливої проблеми області та держави в цілому –  забезпечення  населення  житлом, через створення відповідних житлових та соціально-побутових умов саме для сільського населення області, в першу чергу для молодих спеціалістів, молодих сімей, працівників  соціальної  сфери села, сільськогосподарських формувань, обслуговуючих галузей, із залученням для цих цілей коштів державного та місцевих бюджетів усіх рівнів. Програма  є  складовою  частиною  Державної  цільової  програми розвитку українського села на період  до  2015  року,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158. Впроваджується  вона  за  сприяння  облдержадміністрації  та обласної  ради.  Фінансується  з «Миколаївського  обласного  фонду  підтримки  індивідуального житлового будівництва на селі», а реалізується через створення для сільського  населення  пільгових умов  при  отриманні  довгострокових кредитів під 3 % річних та безвідсоткових  кредитів  сім’ям  з трьома  і  більше  неповнолітніми дітьми,  на  будівництво,  реконструкцію, добудову, придбання індивідуальних  житлових  будинків, їх  газифікацію,  зі  строком  погашення  кредиту  до  20  років,    для молодих  сімей  (подружжя,  вік якого не перевищує 35 років) – до 30 років.
–  А  наскільки  реально  нею скористатися, чи справді вона діє?
–  Завдяки  своїй  доступності Програма справді діє і вже набула  значної  популярності  серед сільського населення. На сьогодні вона  є  практично  єдиною  реальною  можливістю  для  поліпшення умов проживання на селі. Протягом  реалізації  Програми на попередньому етапі, упродовж 2006 – 2012 років, залучено кошти з усіх джерел фінансування в обсязі понад 21 млн. гривень. Це дозволило  придбати  та  побудувати для сільських мешканців 300 житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, провести газифікацію  з  підключенням  до газової  мережі  понад  757  садиб. Все це дало можливість поліпшити  житлово-побутові  умови  1057 сільським  сім’ям,  з  яких  48  –  багатодітні родини, які скористалися безвідсотковим кредитом. Разом  з  тим  у  зв’язку  зі  зростанням вартості будівельно-монтажних  робіт,  матеріалів,  транспортних  послуг,  енергоносіїв збільшується  і  середня  сума кредиту  на  одного  забудовника. Лише протягом 2006 – 2012 років вона  зросла  на  41,2  відсотка  (із 38,8 тис.грн. у 2006 році до 54,8 тис. грн. у 2011 році). Враховуючи цей  чинник,  а  також  обмежений обсяг  фінансування  Програми, скористатися пільговим кредитом у попередній період змогли лише до  80  %  сільських  мешканців  із числа  тих,  хто  виявив  бажання отримати кредит. Тому, Програма потребує  подальшого  розвитку  і реалізації  на  території  області  та збільшення обсягів фінансування.
–  Кому  надається  першочергова перевага при наданні кредитів?
–  У  першочерговому  порядку кредит  надається  індивідуальним забудовникам  на  завершення раніше  розпочатого  будівництва індивідуального  житла.  Також переважним  правом  на  отримання  кредиту  користуються  громадяни  України,  мешканці  сільської місцевості  Миколаївської  області, які  мають  трьох  та  більше  не повнолітніх дітей.
–  Розкажіть,  будь-ласка,  на яких  умовах  селяни  можуть отримати такі пільгові довгострокові кредити?
– Кредити за рахунок кредитних ресурсів  Фонду  надаються  лише громадянам України, які постійно проживають,  будують  індивідуальне житло у сільській місцевості і  працюють  в  органах  місцевого самоврядування,  на  підприємствах, в установах та організаціях сільського  господарства,  інших господарських  формуваннях,  що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях  переробних  і  обслуговуючих  галузей  агропромислового  комплексу,  навчальних закладах,  закладах  культури  та охорони  здоров’я,  розташованих у межах району. Право  одержання  кредиту  на будівництво індивідуального житлового  будинку  надається  забудовнику  лише  один  раз.  Фондом може  здійснюватися  страхування ризику  неповернення  довгострокових кредитів, якщо це передбачено умовами договору. Кредитування  Фондом  будівництва,  газифікації,  придбання житла  проводиться  на  умовах цільового  використання,  забезпечення,  строковості,  платності, зворотності з урахуванням чинного законодавства України і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів Фонду.
–  Хасане  Зубаєвичу,  дякуємо за корисну інформацію.

Інтерв’ю підготувала Л.  КОЧМАР