[sc:adsence]

З 1 травня 2015 року Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», вносяться зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якими передбачено:

– призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів, які суттєво спрощені, – заяви та декларації. При цьому забороняється вимагати від заявників інші документи;

– запроваджується надання субсидії на 12 місяців;

– встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу праці та соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін);

– надається право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла. Особи, які орендують житло, додатково додають до Заяви договір найму (оренди) житла;

– скасовуються обмеження щодо призначення субсидії з урахуванням майнового стану сім’ї (наявності двох та більше автомобілів, квартир чи будинків, та інш.);

– скасовуються обмеження щодо наявності у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні. При цьому для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у розрахунок субсидії включається дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2015 – 1218 грн.). Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати, враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат;

– для призначення субсидії враховуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування податку з доходів фізичних осіб. Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії управління соціального захисту населення буде отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України.

– виходячи з конкретних обставин субсидія може призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла, на підставі рішення комісії при райдержадміністрації. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї.

Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Якщо свідомо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

Звертаємо увагу! У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язаний у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Одне домогосподарство подає один пакет документів.

Визначення розміру субсидії на оплату спожитих житлово-

комунальних послуг:

Розмір субсидії = Розмір плати за житлово-комунальні послуги (виходячи із соціальних норм ) – обов`язкова частка плати за послуги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» запроваджено нові соціальні норми житла та нормативи користування житлово-комунальними послугами, змінено розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї при призначенні субсидії. Зокрема, соціальну норму житла для надання субсидій встановлено в розмірі 13,65 кв. м на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м (до 1 жовтня норма на одну особу становила 31,5 кв. м).

Окрім цього, встановлено єдині для всієї України соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Нормативи споживання

житлово-комунальних послуг:

Споживання природного газу: на опалення 1 кв. м площі в опалювальний період – 7 куб. м  на 1 кв. м площі * коригуючий коефіцієнт – 0,793 (в опалювальний період); на газову плиту (приготування їжі) – 6 куб. м  на 1 особу; на газову плиту (приготування їжі та підігрів води) – 9 куб. м на 1 особу; на газову плиту і водонагрівач – 18 куб. м на 1 особу.

Водопостачання: постачання холодної води – 4,0 куб. м на особу (за відсутності централізованого постачання гарячої води).

Споживання електричної енергії:

на опалення – 65 квт.год. на 1 кв. м коригуючий коефіцієнт – 0,793 (в опалювальний період); у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами – 150 квт.год. на сім`ю з однієї особи+30 квт. год. на іншого члена сім`ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води); у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами – 120 квт. год. на сім`ю з однієї особи+30 квт. год. на іншого члена сім`ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача).

Запроваджено індивідуальний розрахунок відсотка обов’язкового платежу для кожного домогосподарства залежно від сукупного доходу сім’ї:

 1. Обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім`ї за попередні 6 місяців;
 2. Обчислюється середньомісячний сукупний дохід на одну особу;
 3. Визначається співвідношення середньосукупного доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу = дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1176 грн.);
 4. Індивідуальний відсоток обов`язкової плати за житлово-комунальні послуги = Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%.

Приклад 1:

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа – пенсіонер, який не працює. Загальна площа житлового будинку – 70,0 кв. м, пенсія за 6 місяців складає 6000,0 грн. Заявник користується природним газом (для опалення приміщення та приготування їжі та електроенергією).

Середньомісячний сукупний дохід становить 6000,0 грн.: 6 місяців= 1000,0 грн.

Обов`язкова частка плати за послуги (%) 1000,0 грн.: 1176:2 * 15%= 7,0%

Пенсіонер повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 1000,0 грн.* 7,0%= 70,0 грн.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить – 1277,28 грн.= 1233,36+43,92

13,65 кв. м +35,22 кв. м =48,87 кв. м (соціальна норма житла)

Норма споживання природного газу 48,87 кв. м * 7м3*0,793 = 271,3 куб. м (на опалення приміщення), приготування їжі – 9,0 куб. м. Всього 280,3 куб. м = 271,3+9,0. Вартість спожитої послуги (200 куб. м*3,60 грн.)+71,3 куб. м* 7,20 грн.=1233,36 грн.

Норма споживання електроенергії 120 квт.*0,366 грн.= 43,92 грн.

Розмір субсидії 1277,28-70,0 = 1207,28 грн.

Приклад 2

У житловому приміщенні зареєстровано три особи – чоловік, дружина, неповнолітня дитина. Загальна площа житлового будинку – 100,0 кв. м, чоловік  працює, заробітна плата «чиста» за 6 місяців складає 15500,0 грн., дружина не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості. Родина користується природним газом (для опалення приміщення та приготування їжі та електроенергією).

Середньомісячний сукупний дохід становить (15500,0 грн.+ 1218,0*6):6 місяців: 3 особи= 1267,12 грн.

Обов`язкова частка плати за послуги(%) 1267,12 грн.: 1176 :2 * 15%= 9,0%

повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 1267,12 грн.* 9,0%= 114,04 грн.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить – 2584,44 грн.= 2518,56 +65,88

13,65 кв. м*3+35,22 м2=76,17 кв. м (соціальна норма житла).

Норма споживання природного газу 76,17 кв. м * 7 куб. м *0,793 = 422,8 куб. м (на опалення приміщення), приготування їжі – 3*9,0 куб. м =27,0 куб. м. Всього 449,8 куб.м = 422,8+27,0. Вартість спожитої послуги (200 куб. м*3,60 грн.)+249,8 куб. м* 7,20 грн.=2518,56 грн.

Норма споживання електроенергії (120 квт.+30квт*2 особи)*0,366 грн.= 65,88 грн.

Розмір субсидії 2584,44-114,04 = 2470,40 грн.

Шановні мешканці

району, звертаємо Вашу увагу!

З 1 травня 2015 року призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів – Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Для громадян, які орендують житло, додатково необхідно надати договір оренди.

Бланки Заяви та Декларації кожне домогосподарство отримає у квітні 2015 року від підприємств, що надають послуги з газопостачання, електропостачання.

Вказані документи необхідно заповнити та з 1 травня 2015 року подати до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації особисто або направити поштою. Для зручності мешканців Очаківського району документи для призначення субсидії будуть прийматися в приміщеннях сільських рад соціальними фахівцями.

Ми будемо Вам раді надати допомогу в роз`ясненні чинних нормативних документів з питань призначення житлової субсидії. Прийом громадян в управлінні соціального захисту населення Очаківської райдержадміністрації здійснюється щодня без обідньої перерви. Крім цього Ви можете звернутись за телефонами: 2-20-65 та 3-08-73 для отримання додаткової консультації У фахівців управління. Листи з 01.05.2015 року Ви можете направляти за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 26, управління соціального захисту населення Очаківської РДА.

В населених пунктах району заступник голови райдержадміністрації – Шевельова Зоя Антонівна та заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації – Калінська Наталія Василівна протягом квітня 2015 року будуть проводити особисті прийоми громадян за окремим графіком:

Куцурубська с/р – 9 квітня, 9.00; Іванівська с/р – 9 квітня, 11.00; Дмитрівська с/р – 9 квітня, 13.00; Солончаківська с/р – 23 квітня, 9.00; Парутинська с/р – 23 квітня, 11.00; Козирська с/р – 23 квітня, 13.00; Рівненська с/р – 28 квітня: с. Рівне, 9.00, с. Благодатне, 11.00; Острівська с/р – 10 квітня, 14.00; Кам`янська с/р – 28 квітня, 13.00; Чорноморська сільська рада – 16 квітня 9.00; Покровська сільська рада – травень 2015.

Графік проведення інформаційно-

роз`яснювальної роботи серед населення Очаківського району  з питань призначення житлових субсидій

Куцурубська с/р – 9 квітня, 9.00; Іванівська с/р – 9 квітня, 11.00; Дмитрівська – 9 квітня, 13.00; Солончаківська с/р, 9.00; Парутинська с/р – 23 квітня, 11.00; Козирська – 23 квітня, 13.00; Рівненська с/р: с. Рівне, 9.00, с. Благодатне, 11.00; Острівська с/р – 10 квітня, 14.00; Кам`янська c/р – 28 квітня, 13.00; Чорноморська – 16 квітня, 9.00; Покровська с/р – травень 2015.

Тарифы на электроэнергию для населения с 01.04.2015 по 31.08.2015 (постановление НКРЭКУ № 220 от 26.02.2015)

 1. Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) – за объем, употребленный до 100 кВт•час электроэнергии в месяц 36,6 (коп. за 1 кВт•час, с НДС); – за объем, употребленный от 100 кВт•час до 600 кВт•час электроэнергии в месяц 63,0 коп.; – за объем, употребленный свыше 600 кВт•час электроэнергии в месяц 140,7 коп.
 2. Население, проживающее в сельской местности (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами) – за объем, употребленный до 150 кВт•час электроэнергии в месяц 36,6 коп.; – за объем, употребленный от 150 кВт•час до 600 кВт•час электроэнергии в месяц 63,0 коп.; – за объем, употребленный свыше 600 кВт•час электроэнергии в месяц 140,7 коп.
 3. Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: – за объем, употребленный до 3600 кВт•час электроэнергии в месяц 36,6 коп.; – за объем, употребленный свыше 3600 кВт•час электроэнергии в месяц 140,7 коп.; в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф).
 4. Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) в период с 01.04.2015 по 30.04.2015: – за объем, употребленный до 3600 кВт•час электроэнергии в месяц 36,6 коп.; – за объем, употребленный свыше 3600 кВт•час электроэнергии в месяц 140,7 коп. в период с 01.05.2015 по 31.08.2015 — согласно п. 1 и 2 (обычный тариф)
 5. Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа 36,6 коп.
 6. Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий 63,0 коп.
 7. Общежития 36,6 коп.

Н.В. КАЛІНСЬКА.

Заступник начальника управління соціального захисту населення РДА.