[sc:adsence]

Інвестор (замовник): Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» (КП «МПРС»). 65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А

Місце розташування майданчиків будівництва: Миколаївська область, Очаківський район, с. Чорноморка, вул. Суворова, 126/7

Характеристика діяльності (об’єкта): Нового будівництво Базової станції «Очаків» Берегової радіостанції морського району А1 Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства.

Характеристика діяльності (об’єкта): Даним проектом передбачено будівництво антено-щоглової споруди висотою 99,0 м та встановлення технологічного контейнера на землі. Для забезпечення покриття акваторії Чорного моря у напрямку суднових радіостанцій (прийом, підтвердження, ретрансляцію повідомлень про лихо, терміновості, безпеки і обмін суспільної кореспонденцією).

Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

– земельних – 3000 м2;

– електропостачання – існуюче, не потребує;

– водопостачання  – не потребує;

– водовідведення – не потребує;

– трудових – 6 робочих місця при будівництві.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

Джерелами потенційного впливу проектованого об’єкту на навколишнє середовище є ЕМП. Джерелом електромагнітного випромінювання є приймально-передавальні антени.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності.

Для забезпечення стандартного рівня екологічної безпеки:

– контроль за встановленою потужністю передавачів радіорелейних антен та приймально-передавальні антени;

– контроль електромагнітного випромінювання на прилеглій території;

– контроль за технологічним, антенно-фідерним обладнанням БС;

– обстеження металоконструкції один раз на рік.

Для забезпечення підвищеного рівня екологічної безпеки:

– розрахунок санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови у відповідності до вимог ДСанНіП № 239, МОЗ України, від 01.08.96р;

– проведення досліджень електромагнітного поля.

Впливу на навколишнє середовище при експлуатації немає, при будівництві відбуваються не значні викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин оксид вуглецю, азоту діоксид, вуглецю діоксид, сажа. Шум. Потужності викидів усіх забруднюючих речовин малозначущі.

Розгляд і оцінка впливів на ґрунт, водне середовище, екологічних, соціальних, санітарних і техногенних чинників свідчить про прийнятність планованої діяльності.

У районі промплощадки відсутні пам’ятники архітектури і історії, заповідники і дендропарки. Дане будівництво не обмежує використання рослинних і тваринних ресурсів.

Небезпечні препарати і речовини при будівництві об’єкта і під час експлуатації не використовуються, складування, знищення і поховання промислових і побутових відходів на території об’єкту не передбачається.

Вплив планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, історії і культури, наземні  і підземні споруди і інші елементи техногенного середовища, які знаходяться в зоні впливу планованої діяльності немає. Заходи по забезпеченню їх експлуатаційної надійності і збереження не передбачаються.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає (функціонування об’єкту в даному місці не створить погіршення природних умов, так як негативний вплив його на навколишнє середовище – незначний);

Навколишнє соціальне середовище (населення)  – не впливає;

Навколишнє техногенне середовище – не впливає.

Негативний вплив на навколишнє соціальне середовище від об’єкту відсутній.

Замовник та Генпроектувальник приймають на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та гарантують виконання вимог з охорони довкілля.

З пропозиціями та зауваженнями звертатись: Казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» (КП «МПРС»). 65114, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140А. Тел.: +38 (048) 785 07 17.